หน้าหลัก > คูโบต้าแม็กซ์ > มาตรฐานคูโบต้าแม็กซ์

   คูโบต้า แม็กซ์ คือ แทรกเตอร์คูโบต้ามือสองเฉพาะรุ่นที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้ารถใหม่มาจำหน่ายในประเทศไทย โดยผ่านการปรับสภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ และใช้อะไหล่แท้คูโบต้าเท่านั้น

การรับประกัน
          รับประกันคุณภาพจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลูกค้าที่ซื้อสินค้าคูโบต้า แม็กซ์ จะมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า เนื่องจากแทรกเตอร์ทุกคันได้ผ่านการตรวจเช็คมากถึง 150 จุด ตามมาตรฐานการตรวจเช็ค ปรับสภาพด้วยการใช้อะไหล่แท้คูโบต้าทุกชิ้น และทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันยูดีที ไส้กรองเครื่อง ไส้กรองไฮดรอลิก ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศตัวนอก หรือทำสีใหม่ทั้งคันอีกด้วย

เงื่อนไขในการรับประกัน
          สินค้าคูโบต้า แม็กซ์ ทุกรายการจะได้การรับประกันคุณภาพนานสูงสุดถึง 6 เดือน หรือ 500 ชั่วโมง (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน) โดยการรับประกันดังกล่าวนั้น ครอบคลุมระบบเกียร์ เครื่องยนต์ (ยกเว้นปั๊มเชื้อเพลิงและหัวฉีด) และระบบไฮดรอลิก (เฉพาะปั๊มไฮดรอลิก ลูกสูบ และแขนยกไฮดรอลิก) พร้อมทั้งได้บัตรรับประกันคุณภาพใบรับรองมาตรฐานจากบริษัทฯ และได้รับสมุดพร้อมป้ายทะเบียนจากกรมขนส่งทางบกทุกคันอีกด้วย และเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการผ่อนชำระสินค้าคูโบต้า แม็กซ์ ลูกค้าสามารถที่จะใช้บริการสินเชื่อจากสยามคูโบต้าลีสซิ่ง (SKL) และรับบริการหลังการขายจากศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 
มาตรฐานด้านอายุสินค้า
          สินค้าคูโบต้า แม็กซ์ ทุกคัน จะมีการกำหนดอายุของสินค้าที่สามารถเข้าร่วมเป็นสินค้าคูโบต้า แม็กซ์ ไว้ภายใต้มาตรฐานของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
มาตรฐานด้านการประเมินราคารับซื้อคืน
          สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าที่ลูกค้าสนใจจะนำมาประเมินราคารับซื้อคืน เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่นั้น ทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำสมุดราคารับซื้อคืนมาตรฐาน (Orange Book) เพื่อเป็นราคากลางในการรับซื้อคืนที่มีความยุติธรรมต่อทั้งผู้รับซื้อคืนและผู้ขาย โดยสมุดราคารับซื้อคืนมาตรฐานนี้ จะทำการจัดทำใหม่ทุกปี เพื่อให้ราคารับซื้อคืนเป็นปัจจุบันมากที่สุด

มาตรฐานด้านการตรวจรับรองคุณภาพ
          เมื่อแทรกเตอร์ผ่านการปรับสภาพและตรวจเช็คด้วยช่างผู้ชำนาญการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้ตรวจรับรองคุณภาพที่ได้รับอนุญาต มาทำการประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน และพร้อมที่จะเป็นแทรกเตอร์คูโบต้า แม็กซ์ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมากมายจากบริษัทฯ

 
 
แทรกเตอร์
รุ่น B และ L มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี หรือ 3,000 ชม.
รุ่น M มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี หรือ 4,000 ชม.
 
รถเกี่ยวนวดข้าว
รุ่น SR-J3/SR-J3-HC มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี หรือ 1,500 ชม.
รุ่น DC-60/60 Plus/68G มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี หรือ 2,500 ชม.
 
รถดำนา
รุ่นเดินตาม มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี หรือ 800 ชม.
รุ่นนั่งขับ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี หรือ 1,000 ชม.
 
รถไถนั่งขับ
รุ่น KRT 140/140 PTO/140 Plus มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี หรือ 2,000 ชม.
 
 

 

 

     
ผู้เข้าชมขณะนี้ : | ผู้เข้าชม